NIP: 5512489018, REGON: 383395622

 

tel.: 505-976-178

e-mail: w.poltorak@rplegal.pl

Oddział Główny (adres do doręczeń):

ul. Zjednoczenia 2, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

RP Legal Kancelaria Adwokacka

Wojciech Półtorak

Prawo rodzinne

Prawo medyczne

Pomoc Frankowiczom i ochrona konsumentów

Prawo administracyjne

Prawo karne

Nieruchomości

Prawo pracy

Prawo cywilne

i spadkowe

Windykacja należności

Prawo gospodarcze

i handlowe

Strona Główna

Miłosz Rabczyński Kancelaria, Adwokat, Kraków, Kielce,  sygnaliści
Miłosz Rabczyński Kancelaria, Adwokat, Kraków, Kielce,  sygnaliści
Miłosz Rabczyński Kancelaria, Adwokat, Kraków, Kielce,  sygnaliści

RP Legal Kancelaria Adwokacka

Miłosz Rabczyński

Oddział Główny (adres do doręczeń):

ul. Smolki 8/5, 30-513 Kraków

Miłosz Rabczyński Kancelaria, Adwokat, Kraków, Kielce,  sygnaliści

NIP: 6572795340, REGON: 383857146

 

tel.: 504-653-934

e-mail: m.rabczynski@rplegal.pl

MENU:

O Nas

Blog

Pro Bono

Kontakt

  1. pl
  2. en

Miłosz Rabczyński Kancelaria Adwokacka – adwokat Kraków, Kielce, Warszawa. Obsługa przedsiębiorców. Sygnaliści. Wdrożenie sygnalistów.

02 września 2020

BLOG

Powrót do aktualności

Powrót do Bloga

Miłosz Rabczyński Kancelaria Adwokacka – adwokat Kraków, Kielce, Warszawa. Obsługa przedsiębiorców. Sygnaliści. Wdrożenie sygnalistów.
Miłosz Rabczyński Kancelaria Adwokacka – adwokat Kraków, Kielce, Warszawa. Obsługa przedsiębiorców. Sygnaliści. Wdrożenie sygnalistów.

Życie często pisze różne, nieraz trudne scenariusze. Czasem zdarza się, że jeden z małżonków opuszcza swoją drugą połowę, znajdującą się w trudnej sytuacji materialnej – spowodowanej np. chorobą, nie kwapiąc się jednocześnie do przeprowadzenia sprawy rozwodowej. Czy w takiej sytuacji, osoba która nie może liczyć na pomoc swojego małżonka zostaje pozostawiona sama sobie?

 

Zgodnie z art. 27 k.r.o., oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. W sytuacji, gdy jeden z małżonków nie posiada dochodów, to drugi z nich, stosownie do treści art. 27 k.r.o., w stosunku do swoich możliwości zarobkowych obowiązany jest do pomocy przez łożenie ze swoich dochodów na zaspokajanie wspólnych potrzeb, a także potrzeb małżonka nieposiadającego dochodu. Możliwości dochodzenia pomocy od drugiego małżonka w zakresie odpowiadającym zasadzie równej stopy życiowej nie przekreśla również fakt posiadania pracy, lub możliwości zatrudnienia.

 

Roszczenie z art. 27 k.r.o. przysługuje również w przypadku zerwania pożycia małżeńskiego. Małżeński obowiązek utrzymania rodziny ma na celu zapewnienie członkowi rodziny zaspokojenia jego potrzeb, na podobnym poziomie.

 

Na podstawie art. 27 k.r.o. małżonek może skutecznie dochodzić od drugiego małżonka przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny zarówno wtedy, gdy rodzinę tworzą małżonkowie i dzieci będące na ich utrzymaniu, jak i wtedy, gdy w rodzinie nie ma dzieci – bezdzietni małżonkowie także tworzą rodzinę, a faktyczna separacja nie uchyla obowiązku wynikającego z art. 27 k.r.o.

 

Podsumowując, w trakcie trwania małżeństwa, małżonkowie są zobowiązani doświadczenia sobie wzajemnie pomocy – obowiązek ten wynika z art. 23 k.r.o. Jeśli jeden z małżonków pomocy tej nie udziela, to drugi małżonek posiada stosowne narzędzia prawne, dzięki którym nie zostanie pozostawiony sam sobie, zwłaszcza w wtedy, gdy znajdzie się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Miłosz Rabczyński – adwokat

Alimenty od małżonka w trakcie trwania małżeństwa?