NIP: 5512489018, REGON: 383395622

 

tel.: 505-976-178

e-mail: w.poltorak@rplegal.pl

Oddział Główny (adres do doręczeń):

ul. Zjednoczenia 2, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

RP Legal Kancelaria Adwokacka

Wojciech Półtorak

Prawo rodzinne

Prawo medyczne

Pomoc Frankowiczom i ochrona konsumentów

Prawo administracyjne

Prawo karne

Nieruchomości

Prawo pracy

Prawo cywilne

i spadkowe

Windykacja należności

Prawo gospodarcze

i handlowe

Strona Główna

Miłosz Rabczyński Kancelaria, Adwokat, Kraków, Kielce,  sygnaliści
Miłosz Rabczyński Kancelaria, Adwokat, Kraków, Kielce,  sygnaliści
Miłosz Rabczyński Kancelaria, Adwokat, Kraków, Kielce,  sygnaliści

RP Legal Kancelaria Adwokacka

Miłosz Rabczyński

Oddział Główny (adres do doręczeń):

ul. Smolki 8/5, 30-513 Kraków

Miłosz Rabczyński Kancelaria, Adwokat, Kraków, Kielce,  sygnaliści

NIP: 6572795340, REGON: 383857146

 

tel.: 504-653-934

e-mail: m.rabczynski@rplegal.pl

MENU:

O Nas

Blog

Pro Bono

Kontakt

  1. pl
  2. en

Miłosz Rabczyński Kancelaria Adwokacka – adwokat Kraków, Kielce, Warszawa. Obsługa przedsiębiorców. Sygnaliści. Wdrożenie sygnalistów.

27 maja 2024

BLOG

Powrót do aktualności

Powrót do Bloga

Miłosz Rabczyński Kancelaria Adwokacka – adwokat Kraków, Kielce, Warszawa. Obsługa przedsiębiorców. Sygnaliści. Wdrożenie sygnalistów.
Miłosz Rabczyński Kancelaria Adwokacka – adwokat Kraków, Kielce, Warszawa. Obsługa przedsiębiorców. Sygnaliści. Wdrożenie sygnalistów.

W gąszczu nowych przepisów (w zeszłym roku wydano blisko 3 tys. nowych aktów prawnych, blisko 26 tys. stron maszynopisów) uwadze wielu osób umknął art. 244c Kodeksu karnego. Przepis ten, obowiązujący od października 2023 roku stanowi, że kto uchyla się od wykonania orzeczonego przez sąd na rzecz pokrzywdzonego lub osoby dla niego najbliższej środka kompensacyjnego w postaci obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo nawiązki, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Przestępstwo podlega ściganiu na wniosek pokrzywdzonego i dotyczy wyłącznie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, w związku z którymi orzeczono o obowiązku naprawienia szkody, zadośćuczynienia lub nawiązki.

 

Ustanowienie nowego przepisu oznacza, że ustawodawca dostrzegł problemy osób pokrzywdzonych przestępstwami, które nie mogły wyegzekwować od sprawców przestępstw należnych im odszkodowań. Jeśli zatem skazany sprawca przestępstwa uchyla się od nałożonych na niego obowiązków (co niestety nie jest przypadkiem rzadkim), to popełnia kolejne przestępstwo. Fakt ten może stanowić dodatkową mobilizację do naprawienia wyrządzonej szkody w przypadku, gdy wobec sprawcy zawieszono wykonanie kary na okres próby. Zgodnie bowiem z art. 75 § 1 Kodeksu karnego, Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Zatem ten kto nie płaci, ryzykuje więzienie.

 

Ustawodawca umożliwił osobom uchylającym się od wykonania wyroków możliwość uniknięcia kary określonej w omawianym przepisie – w przypadku, gdy sprawca przestępstwa wykona w całości orzeczony wobec niego środek kompensacyjny nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego.

 

Kancelaria złożyła już pierwsze zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 244c Kodeksu karnego – czekamy na efekty.

 

Adwokat Miłosz Rabczyński

Brak zapłaty odszkodowania przyznanego na podstawie wyroku karnego jest przestępstwem.