NIP: 5512489018, REGON: 383395622

 

tel.: 505-976-178

e-mail: w.poltorak@rplegal.pl

Oddział Główny (adres do doręczeń):

ul. Zjednoczenia 2, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

RP Legal Kancelaria Adwokacka

Wojciech Półtorak

Prawo rodzinne

Prawo medyczne

Pomoc Frankowiczom i ochrona konsumentów

Prawo administracyjne

Prawo karne

Nieruchomości

Prawo pracy

Prawo cywilne

i spadkowe

Windykacja należności

Prawo gospodarcze

i handlowe

Strona Główna

Miłosz Rabczyński Kancelaria, Adwokat, Kraków, Kielce,  sygnaliści
Miłosz Rabczyński Kancelaria, Adwokat, Kraków, Kielce,  sygnaliści
Miłosz Rabczyński Kancelaria, Adwokat, Kraków, Kielce,  sygnaliści

RP Legal Kancelaria Adwokacka

Miłosz Rabczyński

Oddział Główny (adres do doręczeń):

ul. Smolki 8/5, 30-513 Kraków

Miłosz Rabczyński Kancelaria, Adwokat, Kraków, Kielce,  sygnaliści

NIP: 6572795340, REGON: 383857146

 

tel.: 504-653-934

e-mail: m.rabczynski@rplegal.pl

MENU:

O Nas

Blog

Pro Bono

Kontakt

  1. pl
  2. en

Miłosz Rabczyński Kancelaria Adwokacka – adwokat Kraków, Kielce, Warszawa. Obsługa przedsiębiorców. Sygnaliści. Wdrożenie sygnalistów.

14 lipca 2021

BLOG

Powrót do aktualności

Powrót do Bloga

Miłosz Rabczyński Kancelaria Adwokacka – adwokat Kraków, Kielce, Warszawa. Obsługa przedsiębiorców. Sygnaliści. Wdrożenie sygnalistów.
Miłosz Rabczyński Kancelaria Adwokacka – adwokat Kraków, Kielce, Warszawa. Obsługa przedsiębiorców. Sygnaliści. Wdrożenie sygnalistów.

Choć omawiana zmiana weszła w życie z dniem 1 lipca 2021 roku, to mimo upływu blisko dwóch tygodni zapewne wiele osób będzie poszukiwać formularzy wniosków do KRS na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Tak, stało się – nie pobierzecie już formularza KRS-Z3! Zapewne wiele osób nie będzie rozpaczać - kto choć raz składał wniosek do KRS, wie o czym mowa. Wniosek złożony w innej formie niż za pośrednictwem systemu podlega obecnie zwróceniu bez wzywania do uzupełnienia braków.

 

Znienawidzone przez wielu formularze papierowe zostały zastąpione przez formularze intuicyjne, interaktywne. Być może to chwilowy entuzjazm, ale wypełnienie pierwszego wniosku w systemie Portalu Rejestrów Sądowych było… proste i przyjemne. Wątpliwości pojawiły się na etapie załączania dokumentów.

 

Jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, nie trzeba załączać jego skanu, a wystarczy podanie numeru aktu notarialnego w Repozytorium. Po zarejestrowaniu wniosku dokument zostanie automatycznie przekazany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium i dołączony do wniosku. Oprócz aktów notarialnych, wszelkie pisma wnosi się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (z wyłączeniem środków zaskarżenia, do których rozpoznania właściwy jest Sąd Najwyższy). Pisma te należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Szczególnie interesujący jest przypadek, gdy wniosek o wpis do KRS składany jest przez zawodowego pełnomocnika – adwokata lub radcę prawnego. Jeżeli dokumenty stanowiące podstawę wpisu zostały sporządzone w tradycyjnej formie papierowej, do wniosku w systemie informatycznym dołącza się „odpisy elektroniczne” poświadczone przez adwokata lub radcę prawnego, albo elektroniczne kopie dokumentów (art. 6944 § 22 k.p.c.). Elektroniczne poświadczenie odpisu dokumentu przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub radcą Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej następuje z chwilą wprowadzenia przez tego pełnomocnika dokumentu do systemu teleinformatycznego (art. 129 § 21 k.p.c.). Jeżeli przedłożono jedynie elektroniczne kopie dokumentów, to jego oryginał albo odpis lub wyciąg poświadczony urzędowo przesyła się do sądu rejestrowego w terminie 3 dni od daty złożenia pisma.

 

Konsekwencją elektronicznych wniosków jest również elektroniczny dostęp do akt rejestrowych! Dostęp ten będzie możliwy, przynajmniej na ten moment, jedynie w stosunku do nowych dokumentów - akta rejestrowe prowadzone w postaci papierowej nie podlegają przetworzeniu na akta prowadzone w systemie teleinformatycznym. Może w przyszłości?

 

Omawiane zmiany nie dotyczą zmian wpisów w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – w tym przypadku dalej pozostaje wybór pomiędzy systemem teleinformatycznym, a możliwością złożenia wniosku w zwykłej, tradycyjnej, papierowej formie.

 

Adwokat Miłosz Rabczyński

KRS – koniec papierowych formularzy?