NIP: 5512489018, REGON: 383395622

 

tel.: 505-976-178

e-mail: w.poltorak@rplegal.pl

Oddział Główny (adres do doręczeń):

ul. Zjednoczenia 2, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

RP Legal Kancelaria Adwokacka

Wojciech Półtorak

Prawo rodzinne

Prawo medyczne

Pomoc Frankowiczom i ochrona konsumentów

Prawo administracyjne

Prawo karne

Nieruchomości

Prawo pracy

Prawo cywilne

i spadkowe

Windykacja należności

Prawo gospodarcze

i handlowe

Strona Główna

Miłosz Rabczyński Kancelaria, Adwokat, Kraków, Kielce,  sygnaliści
Miłosz Rabczyński Kancelaria, Adwokat, Kraków, Kielce,  sygnaliści
Miłosz Rabczyński Kancelaria, Adwokat, Kraków, Kielce,  sygnaliści

RP Legal Kancelaria Adwokacka

Miłosz Rabczyński

Oddział Główny (adres do doręczeń):

ul. Smolki 8/5, 30-513 Kraków

Miłosz Rabczyński Kancelaria, Adwokat, Kraków, Kielce,  sygnaliści

NIP: 6572795340, REGON: 383857146

 

tel.: 504-653-934

e-mail: m.rabczynski@rplegal.pl

MENU:

O Nas

Blog

Pro Bono

Kontakt

  1. pl
  2. en

Miłosz Rabczyński Kancelaria Adwokacka – adwokat Kraków, Kielce, Warszawa. Obsługa przedsiębiorców. Sygnaliści. Wdrożenie sygnalistów.

31 grudnia 2019

BLOG

Powrót do aktualności

Powrót do Bloga

Miłosz Rabczyński Kancelaria Adwokacka – adwokat Kraków, Kielce, Warszawa. Obsługa przedsiębiorców. Sygnaliści. Wdrożenie sygnalistów.
Miłosz Rabczyński Kancelaria Adwokacka – adwokat Kraków, Kielce, Niestachów. Prawo cywilne, gospodarcze, handlowe, karne, rodzinne. Obsługa przedsiębiorców. Adwokat. Karolina Rataj, Wojciech Półtorak. Windykacja należności, prawo administracyjne, prawo spółek. Obrońca w prawie karnym. Bezpieczeństwo i profesjonalizm. Adwokat Kielce. Adwokat Niestachów. Adwokat Kraków. Kancelaria Kielce. Kancelaria Kraków. Kancelaria Niestachów. Kancelaria Kalwaria Zebrzydowska. Adwokat Kancelaria Zebrzydowska.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 roku wzrośnie i wyniesie 2.600,00 zł brutto. Jest to podwyżka rekordowa – w 2019 roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 2.250,00 zł brutto, tak więc podwyżka wynosi 350,00 zł. Nie jest to jedyna wiadomość dobra dla pracowników.

 

Dotychczas, przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględniało się nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej związanej z przejściem pracownika na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej. Od dnia 1 stycznia 2020 roku katalog ten został rozszerzony o dodatek za staż pracy, co dodatkowo zwiększy wysokość wynagrodzenia za pracę niektórych osób. Dodatek ten nie ma charakteru powszechnego – przysługuje niektórym grupom zawodowym po osiągnięciu określonego stażu pracy lub służby. Do ustawy z dniem 1 stycznia 2020 roku została wprowadzona także definicja dodatku za staż pracy – jest to dodatek do wynagrodzenia przysługujący pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa, układzie zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę. Wprowadzenie definicji ustawowej oznacza, że dodatek do wynagrodzenia przysługujący z tytułu osiągnięcia określonego okresu zatrudnienia nie powinien stanowić części składowej minimalnego wynagrodzenia za pracę lecz przysługiwać obok niego, bez względu na przyjętą u danego pracodawcy nazwę tego dodatku.

 

W konsekwencji, na nadchodzących w nowym roku zmianach najwięcej zyskają pracownicy z długim stażem pracy, otrzymujący dodatek za staż pracy, a których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe niż obowiązujące minimalne wynagrodzenie za pracę.

 

Minimalne wynagrodzenie za pracę – zmiany w 2020 roku