NIP: 5512489018, REGON: 383395622

 

tel.: 505-976-178

e-mail: w.poltorak@rplegal.pl

Oddział Główny (adres do doręczeń):

ul. Zjednoczenia 2, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

RP Legal Kancelaria Adwokacka

Wojciech Półtorak

Prawo rodzinne

Prawo medyczne

Pomoc Frankowiczom i ochrona konsumentów

Prawo administracyjne

Prawo karne

Nieruchomości

Prawo pracy

Prawo cywilne

i spadkowe

Windykacja należności

Prawo gospodarcze

i handlowe

Strona Główna

Miłosz Rabczyński Kancelaria, Adwokat, Kraków, Kielce,  sygnaliści
Miłosz Rabczyński Kancelaria, Adwokat, Kraków, Kielce,  sygnaliści
Miłosz Rabczyński Kancelaria, Adwokat, Kraków, Kielce,  sygnaliści

RP Legal Kancelaria Adwokacka

Miłosz Rabczyński

Oddział Główny (adres do doręczeń):

ul. Smolki 8/5, 30-513 Kraków

Miłosz Rabczyński Kancelaria, Adwokat, Kraków, Kielce,  sygnaliści

NIP: 6572795340, REGON: 383857146

 

tel.: 504-653-934

e-mail: m.rabczynski@rplegal.pl

MENU:

O Nas

Blog

Pro Bono

Kontakt

  1. pl
  2. en

Miłosz Rabczyński Kancelaria Adwokacka – adwokat Kraków, Kielce, Warszawa. Obsługa przedsiębiorców. Sygnaliści. Wdrożenie sygnalistów.

30 stycznia 2023

BLOG

Powrót do aktualności

Powrót do Bloga

Miłosz Rabczyński Kancelaria Adwokacka – adwokat Kraków, Kielce, Warszawa. Obsługa przedsiębiorców. Sygnaliści. Wdrożenie sygnalistów.
Miłosz Rabczyński Kancelaria Adwokacka – adwokat Kraków, Kielce, Warszawa. Obsługa przedsiębiorców. Sygnaliści. Wdrożenie sygnalistów.

Nie jest tajemnicą, że XXVIII Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Warszawie, zwany "wydziałem frankowym", przeżywa prawdziwe oblężenie. Ustawodawca postanowił rozwiązać ten problem w właściwy sobie sposób - nie przez zwiększenie ilości sędziów orzekających w tym wydziale, a przez ZABLOKOWANIE możliwości wytaczania powództw przed Sądem Okręgowym w Warszawie przez osoby, które w Warszawie nie mieszkają. Prace nad tym rozwiązaniem są na zaawansowanym etapie, projekt ustawy przeszedł już 3 czytanie w Sejmie.

 

Komentowany projekt przepisu brzmi:

 

"W okresie 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu powództwo konsumenta o roszczenie związane z zawarciem umowy kredytu waloryzowanego, denominowanego lub indeksowanego do waluty innej niż waluta polska, w tym o ustalenie istnienia lub nieistnienia wynikającego z niej stosunku prawnego, o ustalenie bezskuteczności postanowień tej umowy lub o zwrot świadczeń związanych z jej zawarciem, wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu powód ma miejsce zamieszkania."

 

Projekt ustawy przewiduje, że przepis wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy.

 

Możliwe zatem, że jest to ostatni moment, aby osoby niemieszkające w Warszawie złożyły pozew przeciwko bankowi przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Oczywiście, kredytobiorcy nie zostaną pozbawieni możliwości pozwania banku, lecz jeśli projektowane przepisy wejdą w życie, to będą oni zmuszeni wytaczać sprawy przed sądem okręgowym właściwym ze względu na ich miejsce zamieszkania. Niestety, ponieważ XXVIII Wydział Cywilny nie bez powodu cieszy się dużą popularnością.

 

 

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=7E8A1FF49174B3D2C12588CC005A5F02&fbclid=IwAR0WXKz7Yq6t4OXQL0INy2qwYJderfl_TiPGZhzcXuY-fF_dwS684Qq-apk 

 

Pozew w wydziale frankowym w Warszawie - ostatni dzwonek?