NIP: 5512489018, REGON: 383395622

 

tel.: 505-976-178

e-mail: w.poltorak@rplegal.pl

Oddział Główny (adres do doręczeń):

ul. Zjednoczenia 2, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

RP Legal Kancelaria Adwokacka

Wojciech Półtorak

Prawo rodzinne

Prawo medyczne

Pomoc Frankowiczom i ochrona konsumentów

Prawo administracyjne

Prawo karne

Nieruchomości

Prawo pracy

Prawo cywilne

i spadkowe

Windykacja należności

Prawo gospodarcze

i handlowe

Strona Główna

Miłosz Rabczyński Kancelaria, Adwokat, Kraków, Kielce,  sygnaliści
Miłosz Rabczyński Kancelaria, Adwokat, Kraków, Kielce,  sygnaliści
Miłosz Rabczyński Kancelaria, Adwokat, Kraków, Kielce,  sygnaliści

RP Legal Kancelaria Adwokacka

Miłosz Rabczyński

Oddział Główny (adres do doręczeń):

ul. Smolki 8/5, 30-513 Kraków

Miłosz Rabczyński Kancelaria, Adwokat, Kraków, Kielce,  sygnaliści

NIP: 6572795340, REGON: 383857146

 

tel.: 504-653-934

e-mail: m.rabczynski@rplegal.pl

MENU:

O Nas

Blog

Pro Bono

Kontakt

  1. pl
  2. en

Miłosz Rabczyński Kancelaria Adwokacka – adwokat Kraków, Kielce, Warszawa. Obsługa przedsiębiorców. Sygnaliści. Wdrożenie sygnalistów.

07 listopada 2021

BLOG

Powrót do aktualności

Powrót do Bloga

Miłosz Rabczyński Kancelaria Adwokacka – adwokat Kraków, Kielce, Warszawa. Obsługa przedsiębiorców. Sygnaliści. Wdrożenie sygnalistów.
Miłosz Rabczyński Kancelaria Adwokacka – adwokat Kraków, Kielce, Warszawa. Obsługa przedsiębiorców. Sygnaliści. Wdrożenie sygnalistów.

W motywie pierwszym do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, ustawodawca unijny wskazał, że osoby pracujące dla podmiotu publicznego lub prywatnego, często przy wykonywaniu zleconych im zadań, dowiadują się o zdarzeniach mogących potencjalnie stanowić naruszenia prawa Unii lub porządku prawnego państw członkowskich. Osoby takie jednak rzadko decydują się na przekazanie tych informacji dalej – czy to do swoich przełożonych, czy organów ścigania. Wynika to przede wszystkim z obawy o skierowanie przeciwko nim  działań odwetowych wobec braku zapewnienia odpowiednich instrumentów ochrony praw i interesów sygnalistów.

 

Komisja Europejska wskazała, że brak skutecznej ochrony sygnalistów może stanowić zagrożenie dla wolności wypowiedzi i mediów zagwarantowanych w art. 11 Karty Praw Podstawowych, a aktualne instrumenty ich ochrony mają obecnie charakter rozdrobniony i niepełny. Jako przykład wskazać można ustanowienie obowiązkowych procedur zgłaszania nadużyć w sektorze finansowym na podstawie rozporządzenia  Parlamentu Europejskiej i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia w sprawie nadużyć na rynku, czy regulacje przyjęte w polskim Kodeksie Pracy dotyczące np. zasady niedyskryminowania w zatrudnieniu (art. 183a) lub naruszenia zasady równego traktowania art. (183b).

 

Z danych przedstawionych przez Komisję w ww. wniosku wynika, że 81 % obywateli państw członkowskich nie zgłosiło przypadków korupcji, których była świadkami a szkody powstałe na skutek braku ustanowienia odpowiednich procedur zgłaszania naruszeń – w samym sektorze zamówień publicznych – wynoszą od 5,8–9,6 mld EUR rocznie. Nie powinno zatem dziwić zintensyfikowanie działań w tym obszarze – nie tylko na poziomie unijnym, ale także krajowym.

 

W dniu 18 października 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, którego celem jest dostosowanie polskiego porządku prawnego do regulacji przyjętych na poziomie unijnym. Przyjęte przez UE przepisy zawarte zostały przyjęte bowiem w postaci dyrektywy, dlatego też ten akt prawny nie będzie bezpośrednio obowiązywać w porządkach prawnych państw członkowskich (w przeciwieństwie do rozporządzeń). Także polski ustawodawca, we wskazanym powyżej projekcie zauważa, że w Polce brak jest kompleksowej regulacji dot. ochrony sygnalistów, a obowiązujące już regulacje w tym zakresie mają charakter szczątkowy i niepełny.

 

W skrócie - nadchodzące zmiany przepisów mają nakłonić podmioty publiczne oraz przedsiębiorców do stworzenia kanałów umożliwiających sygnalistom przekazanie informacji o zauważonych przez nich naruszeniach w różnych obszarach prawa (np. począwszy od prawa pracy, przez szeroko rozumiane prawo gospodarcze, na ochronie danych osobowych kończąc), w sposób zapewniający ochronę interesów (np. prawnych i ekonomicznych) takich osób. Co prawda w Polsce prace nad wdrożeniem przepisów unijnych jeszcze trwają, ale z uwagi na zbliżający się termin transpozycji przepisów dyrektywy 2019/1937, który upływa 17 grudnia 2021 r. należy spodziewać się przyspieszenia prac nad polskimi przepisami i rychłym przyjęciem ich przez Sejm oraz Senat.

Sygnaliści - o co w tym wszystkim chodzi?