NIP: 5512489018, REGON: 383395622

 

tel.: 505-976-178

e-mail: w.poltorak@rplegal.pl

Oddział Główny (adres do doręczeń):

ul. Zjednoczenia 2, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

RP Legal Kancelaria Adwokacka

Wojciech Półtorak

Prawo rodzinne

Prawo medyczne

Pomoc Frankowiczom i ochrona konsumentów

Prawo administracyjne

Prawo karne

Nieruchomości

Prawo pracy

Prawo cywilne

i spadkowe

Windykacja należności

Prawo gospodarcze

i handlowe

Strona Główna

Miłosz Rabczyński Kancelaria, Adwokat, Kraków, Kielce,  sygnaliści
Miłosz Rabczyński Kancelaria, Adwokat, Kraków, Kielce,  sygnaliści
Miłosz Rabczyński Kancelaria, Adwokat, Kraków, Kielce,  sygnaliści

RP Legal Kancelaria Adwokacka

Miłosz Rabczyński

Oddział Główny (adres do doręczeń):

ul. Smolki 8/5, 30-513 Kraków

Miłosz Rabczyński Kancelaria, Adwokat, Kraków, Kielce,  sygnaliści

NIP: 6572795340, REGON: 383857146

 

tel.: 504-653-934

e-mail: m.rabczynski@rplegal.pl

MENU:

O Nas

Blog

Pro Bono

Kontakt

  1. pl
  2. en

Miłosz Rabczyński Kancelaria Adwokacka – adwokat Kraków, Kielce, Warszawa. Obsługa przedsiębiorców. Sygnaliści. Wdrożenie sygnalistów.

03 marca 2020

BLOG

Powrót do aktualności

Powrót do Bloga

Miłosz Rabczyński Kancelaria Adwokacka – adwokat Kraków, Kielce, Warszawa. Obsługa przedsiębiorców. Sygnaliści. Wdrożenie sygnalistów.
Miłosz Rabczyński Kancelaria Adwokacka – adwokat Kraków, Kielce, Warszawa. Obsługa przedsiębiorców. Sygnaliści. Wdrożenie sygnalistów.

Poszukiwanie oszczędności może stanowić dla wielu firm motywację do wprowadzenia dla swoich pracowników zadaniowego systemu czasu pracy. Jest to jednak motywacja błędna! Zadaniowy system czasu pracy wcale nie oznacza, że pracownikowi nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.

 

Zadaniowy system czasu pracy – kiedy może zostać wprowadzony?

Zgodnie z art. 140 k.p., zadaniowy system czasu pracy może zostać wprowadzony w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy, jego organizacją albo miejscem wykonywania pracy. Pracodawca ustala czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań po porozumieniu z pracownikiem, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm narzuconych przez przepisy Kodeksu pracy. Zadania powinny być zatem tak ustalone i wyznaczone, by przy dołożeniu należytej staranności możliwe było ich wykonanie w ciągu 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo, w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy. Z kolei przez „porozumienie” w sprawie powierzonych zadań należy rozumieć co najmniej wysłuchanie opinii pracownika na temat powierzonych obowiązków.

Zadaniowy system czasu pracy może być zastosowany, gdy podejmowane przez pracownika czynności są ściśle skonkretyzowane, powtarzające się. Podręcznikowym przykładem stanowisk, do których których można zastosować omawiany system są przedstawiciele handlowi, programiści, osoby zatrudnione do sprzątania biura, dziennikarze, projektanci, agenci nieruchomości.

Charakterystyczną cechą zadaniowego systemu jest spora swoboda pracownika w kształtowaniu swojego czasu pracy – nie jest on związany sztywnymi normami (np. pracą codziennie od godziny 08:00 do godziny 16:00), nie musi pozostawać do dyspozycji w określonym miejscu, a długość dnia i tygodnia pracy jest determinowana przez tempo pracownika. Pracodawca nie ma obowiązku ewidencjonowania godzin pracy pracownika.

 

Nadgodziny

Brak obowiązku ewidencjonowania godzin po stronie pracodawcy nie oznacza jednak, że pracownikowi zatrudnionemu w systemie zadaniowym nie przysługuje roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za tzw. nadgodziny. Przeciwne podejście oznaczałoby przyzwolenie na nadmierne eksploatowanie pracowników.

Do ustalenia, czy pracownik świadczył pracę w ramach godzin nadliczbowych konieczne jest ustalenie, czy rozmiar obowiązujących pracownika zadań pozwalał na ich wykonanie w ramach podstawowych norm czasu pracy. Jeśli okaże się, że ich wykonanie we wskazanym czasie nie było możliwe przy dochowaniu należytej staranności, to pracę „nadprogramową” należy uznać za polecenie świadczenia pracy w czasie przekraczającym normy czasu pracy. W przypadku sporu sądowego, badaniu będzie podlegać także możliwość (zasadność) zastosowania zadaniowego czasu pracy w konkretnym przypadku.

 

Sankcje

Przyznawanie pracownikom zadań niemożliwych do wykonania w ramach podstawowych norm czasu pracy jest wykroczeniem, zagrożonym karą grzywny w wysokości od 1.000,00 zł do 30.000,00 zł (art. 281 pkt 5) k.p.).

Zadaniowy system czasu pracy nie wyklucza nadgodzin