NIP: 5512489018, REGON: 383395622

 

tel.: 505-976-178

e-mail: w.poltorak@rplegal.pl

Oddział Główny (adres do doręczeń):

ul. Zjednoczenia 2, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

RP Legal Kancelaria Adwokacka

Wojciech Półtorak

Prawo rodzinne

Prawo medyczne

Pomoc Frankowiczom i ochrona konsumentów

Prawo administracyjne

Prawo karne

Nieruchomości

Prawo pracy

Prawo cywilne

i spadkowe

Windykacja należności

Prawo gospodarcze

i handlowe

Strona Główna

Miłosz Rabczyński Kancelaria, Adwokat, Kraków, Kielce,  sygnaliści
Miłosz Rabczyński Kancelaria, Adwokat, Kraków, Kielce,  sygnaliści
Miłosz Rabczyński Kancelaria, Adwokat, Kraków, Kielce,  sygnaliści

RP Legal Kancelaria Adwokacka

Miłosz Rabczyński

Oddział Główny (adres do doręczeń):

ul. Smolki 8/5, 30-513 Kraków

Miłosz Rabczyński Kancelaria, Adwokat, Kraków, Kielce,  sygnaliści

NIP: 6572795340, REGON: 383857146

 

tel.: 504-653-934

e-mail: m.rabczynski@rplegal.pl

MENU:

O Nas

Blog

Pro Bono

Kontakt

  1. pl
  2. en

Miłosz Rabczyński Kancelaria Adwokacka – adwokat Kraków, Kielce, Warszawa. Obsługa przedsiębiorców. Sygnaliści. Wdrożenie sygnalistów.

09 kwietnia 2023

BLOG

Powrót do aktualności

Powrót do Bloga

Miłosz Rabczyński Kancelaria Adwokacka – adwokat Kraków, Kielce, Warszawa. Obsługa przedsiębiorców. Sygnaliści. Wdrożenie sygnalistów.
Miłosz Rabczyński Kancelaria Adwokacka – adwokat Kraków, Kielce, Warszawa. Obsługa przedsiębiorców. Sygnaliści. Wdrożenie sygnalistów.

Z dniem 26 kwietnia 2023 roku wejdą w życie nowe przepisy Kodeksu pracy, na mocy których pracownik uprawniony będzie do skorzystania ze zwolnienia od pracy w wymiarze 2 dni albo 16 godzin z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli natychmiastowa obecność pracownika poza zakładem pracy będzie niezbędna.

 

Zwolnienie od pracy przysługiwać będzie niezależnie od zwykłego urlopu należnego pracownikowi. Od zwykłego urlopu różnić się będzie przede wszystkim tym, że w okresie zwolnienia pracownikowi przysługiwać będzie prawo do 50% wynagrodzenia.

 

Co istotne, nowe przepisy nie wprowadziły na potrzeby przepisu definicji „siły wyższej” – nie określają, jakie zdarzenia należy uznawać za siłę wyższą, a jakie nie. W orzecznictwie sądów wskazuje się, że za zdarzenia siły wyższej uznaje się zdarzenia spowodowane siłą zewnętrzną, niemożliwą do przewidzenia oraz do zapobieżenia jej skutkom – nadzwyczajne i nagłe, którym nie można przeciwdziałać.

 

O sposobie wykorzystania zwolnienia decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie zwolnienia, złożonym w danym roku kalendarzowym. Pracodawca zobowiązany jest uwzględnić wniosek pracownika, o ile wniosek zostanie złożony najpóźniej w dniu korzystania ze zwolnienia.

 

Zwolnienie od pracy udzielane jest w wymiarze godzinowym. Przykładowo, jeśli pracownik z powodu siły wyższej zechce opuścić miejsce pracy o godzinie 12:00, a pracuje w godzinach od 08:00 do 16:00, to pracownik wykorzysta nie jeden dzień zwolnienia, a cztery godziny. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny. W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, przysługującą długość zwolnienia ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy (etatu). Jeżeli dobowa norma czasu pracy pracownika jest mniejsza niż 8 godzin, to w takim przypadku również możliwe będzie skorzystanie z omawianego zwolnienia od pracy.

 

 

Adwokat Miłosz Rabczyński

Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej – nowe uprawnienie pracowników